Gratis tilgang, åpningstider og utvidet tilgang

Tilgang

I utgangspunktet kan alle medlemmer benytte Arbei gratis i åpningstiden, med betaling pr bruk eller via avtale for betalbare fasiliteter. Det betyr at en kan komme innom i lunsjen og være sosial, selv om en ikke har booket seg inn den dagen på en arbeidsstasjon. i tillegg er det noen fritt tilgjengelige drop-inn arbeidsplasser som medlemmene kan benytte gratis og uten registrering

Åpningstid

Mandag    08:00 - 16:00*

Tirsdag     08:00 - 16:00*

Onsdag     08:00 - 16:00*

Torsdag    08:00 - 22:00*

Fredag      08:00 - 16:00*

Lørdag            Stengt*

Søndag           Stengt*

Røde dager    Stengt*

*Nøkkelbasert tilgang                                                                                                                                                    Gir adgang 24/7 til deler av fasiliteten med utvalgte serviceområder (toalett, tekjøkken), møterom og arbeidsområder. De som leier et eksklusivt kontor på fast kontrakt har i tillegg 24/7 tilgang til sitt kontor.

Utstedelse nøkkel                                                                                       199,-/stk          

Løpende nøkkel-lisens                                                                                 79,-/mnd

Priser for bruk

Noen pakker inneholder et gitt antall timer inkludert eller andre inkluderte tjenester. Prisene her gjelder for de uten løpende abonnement og for bruk ut over det som er inkludert i den løpende abonnementspakken. 

Arbeidsplasser                                                                               Time             Dag            Uke          Mnd

Arbeidsplass i landskap i stillesone                                                   99,-              249,-            499,-         999,-

Arbeidsplass i landskap i samarbeids-/sosial sone:                        99,-              249,-            499,-         999,-

Fokusrom / minikontor                                                                      99,-               249,-            499,-       

Kontor                                                                                                                      249,-            499,-        1499,-

                      

Møterom                                                                                         Time             Dag            Kveld

Møterom 4 personer*                                                                         99,-               499,-            299,-

Møterom 6 personer*                                                                         99,-               499,-            299,-

Møterom 12 personer*                                                                                             999,-            299,-     

*rommene har komplett AV-utstyr tilpasset Teams.   

Valgfritt tillegg ved møte med min 4 deltakere

- kald og varm drikke jevnt gjennom dagen                               79,-/pers  

- fruktfat formiddag                                                                       79,-/pers 

- kaffemat formiddag eller ettermiddag                                      79,-/pers  

- lunsj                                                                                               149,-/pers

(enkel lunsj med påsmurt eller varm rett

fra en av byens serveringssteder) 

Alle tilleggene samlet som dagpakke samlet                             349,-/pers 

Printer / skanner                                                                         Stykk           Mnd

Printavtale (inkl. 100 utskrifter s/hv /mnd)                                                          99,-

Ut over dette sort/hvitt                                                                    2,-

Ut over dette farge                                                                           4,- 

Enkeltutskrift uten avtale

Enkeltutskrift sort/hvitt                                                                    5,-

Enkeltutskrift farge                                                                           8,-   

Service                                                                                                                                    

Kaffeavtale til deg selv                                                                                          49,-                                    

Kaffe uten avtale og til gjester /besøk                                           10,-                                  

Låsbart skap (krever hengelås og er ikke tyveriklassifisert)          0,-                

Tilgang til gjestenettet vårt                                                               0,-                

Tilgang til trådløst eller kablet høyhastighetsnett                                               99,-                                            

Velg en prispakke

 • Eget kontor på arbei

  1499kr
  Hver måned
  En fin kombo av egen arbeidsplass og coworkingfordelene
   
  • Eget kontor
  • Tilgang 24/7
  • 10 timer møterom
 • 10 arbeisdage

  1249kr
   
  Klippekortet med prisfordel for booking av arbeidsplass
   
  • 10 timer møterom

   1249kr
    
   Klippekort med prisfordel for booking og leie av møterom
    
   • 10 timer møterom
  • Mye på arbei

   799kr
   Hver måned
   En pakke mye inkludert tid for arbeidsplass og i møter
    
   • Inkludert 5 dager arbeidsplass pr uken
   • Inkludert 5 timer møterom
  • Alltid på arbei

   999kr
   Hver måned
   Fri bruk
    
   • Adgang 24/7
   • Ubegrenset bruk av arbeidsplass
   • 5 timer møterom inkludert

  Komplette vilkår signeres ved tegning av abb.

  Praktisk info

  Coworking

  Kvaliteten på coworkingmiljøet skapes av de som deltar. Det er kjøreregler som skal passe på at alle har det greit, og at arbeidssonene kan passe fint for alle. Støy er regulert, det er måter en kan oppføre seg på og ting en ikke ønsker i miljøet. Det å innrette seg etter slike felles trivselsregler er viktig for at miljøet skal være en god og skapende arbeidsplass, men også fortsatt ivareta individuelle behov til arbeidsro, De som ikke viser evne til å innrette seg etter dette vil kunne utestenges midlertidig eller permanent i tråd med vilkårene.

  Men viktigere enn regler er generell hyggelig og trivelig omgang, med respekt for de rundt seg, hvor en ikke tar mer plass enn andre har til overs og at en ikke trer inn i andres domener uten invitasjon. Work hard and be nice to people!

  Det å skulle kunne samarbeide enkelt, betyr ikke at alle alltid skal samarbeide. Noen har andre arbeidsoppgaver og roller, eller preferanser og ønsker, og har liten kapasitet eller lyst til å delta omfattende i det som andre synes er de viktigste glede ved coworking. På arbei respekterer vi alle sin rett til arbeidsro, men legger til rette for så mye hyggelig og nyttig samarbeid som en ser gir gevinst. Så velger folk selv om de vil delta. 

  Generelle vilkår

  Priser gjelder pr. 01.06 og inntil videre. Priser kan endres for nye medlemmer og nye kjøp uten varsel, og for eksisterende medlemmer fra neste fornyelsestidspunkt eller i tråd med avtalte vilkår for inneværende fornyelses periode eller kjøp

  Det er egne medlemsvilkår, kjøpsvilkår, abonnementsvilkår m.fl. som distribueres ifm. nye medlemskap, avtaler og kjøp. Disse gjelder som regulering for leveransen som avtales, og endres normalt ikke innenfor samme bindings-/fornyelsesperiode. Løpende leveranser kan endres underveis i tråd med det som fremkommer i vilkårene. 

  Det er forskjellige løsninger som benyttes i forbindelse med fakturering og betaling av kjøp av tjenester og leie. Hovedsaklig er dette:

  - Kortbetaling for det enkelte kjøpet

  - Kortbetaling med fast trekk

  - Fakturering via papir/post, pdf, e-faktura eller avtalegiro forskudssvis

  - Fakturering via papir/post, pdf, e-faktura eller avtalegiro ettrerskuddsvis

  - Innbetaling a-konto med saldo på egen balansepost, med periodevis avregning eller løpende belastning iht avtale frem til saldo er brukt opp

  Fakturagebyr eller serviceavgift på transaksjoner med kort kan tilkomme i tråd med vilkår. Vilkår for betaling, samt refusjon for forskuddsbetalte eller kreditering av fakturakrav for avbestilte tjenester reguleres i vilkårene for tjenesten. 

  En kan ha gjester på møterom iht. vilkår og med booking for et egnet rom. Andre besøk skal skje etter besøksregulering, og en skal ikke gi adgang til andre enn medlemmer for å arbeide i lokalet. De som arbeider i lokalet må ha en aktiv booking for den plassen de benytter eller bruke de generelle bookingfrie områdene.  

  Arbeid forbeholder seg retten til å differensieres mellom faktureringsløsninger og fakturautstedere for tjenester og leie på en måte som er tilpasset hensyn til mva, beskatning og drift uten videre varsel, men innenfor den avtalen og med de definerte avtalepartene som er avtalt.

  Arbei til enhver tid Arbei praktiserer. Kunden skal betale tidsmessig, og forsinket betaling kan medføre øyeblikkelig utestengelse fra tjenester, uten at tilsvarende betalingsplikt opphører. Den avtale tjenesten vil normalt leveres igjen så snart det skyldige er oppgjort.  

  Se ellers våre komplette vilkår, personverninformasjon, trivselsregler, brukerveiledninger mm. i katalogen